Vrienden- en Vrijwilligersmiddag druk bezocht en geslaagd!

Het gaat nog steeds bijzonder goed met het C+B Museum. Dat was de kern van de boodschap die zondagmiddag in café Hofsteenge in Grolloo aan de vrijwilligers en Vrienden van het C+B Museum werd verkondigd. Ieder jaar wordt er voor de donateurs (Vrienden) en trouwe vrijwilligers een speciale bijeenkomst georganiseerd, als kleine dankbetuiging voor alle (financiële) inspanningen.

XElectricBlues

Aan de uitnodiging werd deze keer zeer ruim gehoorgegeven. Ongeveer 120 donateurs en vrijwilligers zorgden in Grolloo voor een volle zaal, een verdubbeling in vergelijking met de vorige jaren! Zij kregen dan ook een aantrekkelijk programma voorgeschoteld. Na de begroeting en gebruikelijke kop koffie, spraken Lukas Koops en Klaas Koops, voorzitters van respectievelijk de Stichting Blues in Grolloo en de Stichting Erfgoed Harry Muskee, een welkomstwoord uit.

XLukasKoops

Hieraan kwamen onder meer de volgende aspecten aan bod:
– In 2017 bezochten zo’n 4000 mensen het C+B Museum. Dat is een zeer goed aantal en ligt rond het gemiddelde van de afgelopen jaren. In juni werd de 25000ste bezoeker verwelkomd sinds de opening van het museum in 2011.
– Het aantal Vrienden (donateurs) van het C+B Museum bedroeg op 1 januari jl. 589. Ook dit aantal stijgt nog altijd gestaag. Een jaar geleden waren dit er 530.
– Frits Rademacher is sinds juni vorig jaar de nieuwe vrijwilligerscoördinator van het C+B Museum. Tevens is een begin gemaakt met de mogelijkheid om de website van het museum te gebruiken als communicatiemiddel voor en met de vrijwilligers.
– Het festival Binnen Blues in Grolloo vindt dit jaar plaats op zaterdag 10 november. Dit is een week later dan normaal en heeft te maken met het Take Root-festival dat op 3 november in Groningen plaatsvindt.
– Het C+B Museum beschikt sinds kort over een eigen pinautomaat. Dit jaar zal tevens gekeken worden naar vervanging van de apparatuur in het museum, zoals de DVD-spelers, die inmiddels zeven jaar oud zijn.

XKlaasKoops

– Er is al veel publiciteit geweest rond de ontwikkeling van de bluescursus voor schoolkinderen, KidsBlues, die dit voorjaar op de basisschool in Grolloo zal worden uitgeprobeerd. Als dit een succes wordt, zal de cursus verder worden ‘uitgerold’in Drenthe.
– Waardering werd uitgesproken voor de grote inzet en betrokkenheid van alle enthousiaste vrijwilligers. Lukas Koops: “Zonder jullie lukt het ons absoluut niet om het Museum draaiende te houden.”
– Met nadruk werd aan alle Vrienden verzocht om eventuele veranderingen in het emailadres door te geven aan Wim Pontfoort, secretaris van de Stichting Erfgoed Harry Muskee: wim.pontfoort@online.nl

Druk bluesjaar
Ook Albert Haar, conservator van het C+B Museum, deed een duit in het zakje. Hij memoreerde het drukke bluesjaar 2017, met talrijke activiteiten, zoals de herdenking in de bossen bij Grolloo van het 50-jarig bestaan van het nummer Window of my Eyes en de tweede editie van het Holland International Bluesfestival.

XDriesenAlbert

Albert Haar ‘onthulde’ dat de nieuwe tentoonstelling 2018 in het C+B Museum in het teken zal staan van de bijzondere fans. “Er zijn al veel onderwerpen aan bod gekomen, maar één nog niet en dat zijn jullie,” wees hij naar het publiek in de zaal. “We willen aandacht besteden aan fans-van-het-eerste-uur, maar ook aan de jongere liefhebbers. We hebben bovendien de afgelopen jaren zoveel uniek materiaal aangeleverd gekregen, dat we daar een bijzondere expositie van kunnen maken. Uiteindelijk maak je de mooiste tentoonstelling met elkaar en dat gaan we dit jaar ook doen,” zei Albert. De nieuwe expositie wordt op woensdag 25 april geopend en heeft We Want More! als voorlopige (werk)titel.

Interview Jan Vrielink
Vervolgens hield websiteredacteur Koert Broersma een interview met Jan Vrielink, manager van de band Muskee in de jaren 1986-1991. Jan vertelde openhartig over zijn ervaringen. Na de (personele) strubbelingen rond het opnemen van de LP Rimshots in the Dark probeerde hij, samen met enkele anderen, de band financieel, organisatorisch en qua bezetting uit de problemen te halen.

XJanVrielink

De groep Muskee bestond op dat moment, naast Muskee zelf, uit Hannes Langkamp (drums), Gino Jansen (bas), Roy Kuschel (toestsen) en Erwin Java (sologitaar). Langzaam maar zeker lukte dit ook, hoewel gebrek aan nieuw repertoire bijna funest bleek, omdat zaaleigenaren de band eigenlijk niet meer wilden boeken. Jan Vrielink zette daarom vaak gastmusici in, zoals Jan Akkerman, Bertus Borgers en John Lagrand. Het lastige karakter en onvoorspelbare gedrag van Harry Muskee zorgde in die jaren ook regelmatig voor de nodige ‘reuring’.
Jan Vrielink belichtte de achtergronden van het legendarische jubileumconcert in Vredenburg in 1990, het onverwachte succes van de CD Cut de Luxe en het hitje Brother Booze en zijn gedwongen vertrek kort daarna. Het was een boeiend half uurtje, dat gemakkelijk nog een tijd door had kunnen gaan.

XEelctricBluesgroep

Veiling
De veiling van een zestal fotodoeken, die langs de kant van de Voorstreek richting het C+B Museum hebben gestaan tijdens de tentoonstelling The Land Were The Blues Began in 2013, over de Amerika-reizen van Harry Muskee, leverde, onder leiding van veilingmeester Dries Zwikker, 386 euro op. Dit geld zal worden gebruikt voor de verschillende activiteiten van de Stichting Blues in Grolloo.

Electric Blues
De meeste aanwezigen waren echter gekomen voor het aangekondigde optreden van Electric Blues. Deze band uit Noordwijk, die al sinds de jaren zestig bestaat, heeft zich vorig jaar beziggehouden met een het instuderen van repertoire van hun favoriete artiesten, Cuby & the Blizzards en Harry Muskee.
Na enkele try-outs druppelden in Grolloo al positieve berichten binnen dat het hier om een bijzondere ‘tribute’ aan C+B zou gaan. Vandaar werd besloten om Electric Blues uit te nodigen voor een optreden, voor wellicht het meest ‘kritische’ kennerspubliek wat betreft de muziek van C+B.

XHenkVegt

Wat dit betreft kwam Electric Blues dus, overigens tot hun eigen plezier en trots, in het hol van de leeuw terecht. In mum van tijd echter had de groep de zaal volledig in vervoering. In twee spetterende sets werd een prachtige en zeer overtuigende staalkaart gepresenteerd van het werk van C+B door de jaren heen. Bekende klassiekers passeerden de revue, maar ook minder voor de hand liggende nummers: Simple Man, Low Country Blues, Sky is Crying, Just for Fun, Perfection, Dancing Bear, Too Blind To See, Where Rats Don’t Go, om er maar een paar te noemen.

Henk Vegt is de drijvende kracht achter de band. Hij is de drummer en neemt de zang voor zijn rekening. Henk doet dit met een stem die soms ‘griezelig’ veel op die van Harry Muskee lijkt. Andere bandleden zijn onder meer Bert Bulk en Aadje Kreeft, bekend van onder meer de groepen Blue Planet en George Cash.

XZaal

Dat Electric Blues met hun programma ‘Electric Blues honors Cuby & the Blizzards’ deze middag in Grolloo zeer succesvol was, bleek uit de staande ovatie die de band na afloop van hun optreden kreeg. Gezien de vele positieve reacties van zelfs de echte ‘hard-core’ Cuby-fans (zie ook de FB-pagina van Electric Blues) ligt een optreden op Binnen Blues op 10 november as. zeer voor de hand. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Het optreden van Electric Blues vormde de slagroom op de taart van deze uiterst geslaagde Vrienden- en Vrijwilligersmiddag!

Deel dit met vrienden: