Museum na schoonmaakdag weer spic en span

Met de inzet van een aantal vrijwilligers is zaterdag 11 mei voor het Cuby Museum een mooie dag geworden. Natuurlijk was die dag het museum geopend, maar een zevental vrijwilligers heeft vanaf 10.00 uur ’s morgens de handen flink uit de mouwen gestoken en is de buitenkant van het museum en het erf waarop het pand staat wezen aanpakken. Lukas Koops, Roelof Enting, Willem van der Woude, Goos Wijbrands, Frank Andriessen, Titske Andriessen en Hans Vons gingen flink aan de slag rondom het museum tijdens de jaarlijkse schoonmaakdag. Er was behoorlijk wat werk te verrichten. Zo werd de auto bij het museum, de “Cuby Mobiel” schoongemaakt en ook het onkruid dat onder de wagen groeide werd verwijderd.

De buitenzijde van het museum werd ook onder handen genomen door de ramen schoon te maken en te zemen en ook het houtwerk te reinigen. Daarnaast werden spinnenwebben onder de dakranden weggehaald.

Het houtsnijwerk “Houten Harry” kreeg een opknapbeurt door aangetast schors te verwijderen en dode stukken weg te halen.

Ook het gras rondom het pand Voorstreek 4 Grolloo werd gemaaid en het onkruid verwijderd. Grasranden werden weer keurig afgestoken en het gras rondom de boom bij het museum werd ook aangepakt.

Het leverde al met al een fraai aangezicht op en iedereen die nu het museum bezoekt ziet dat het pand en directe omgeving er weer spic en span bij liggen.

Het was zaterdag prachtig weer en rond 13.30 uur werden de werkzaamheden afgesloten.

Titske Andriessen kwam met het idee vaker zo’n schoonmaakdag te houden, zodat het museum en directe omgeving goed worden bijgehouden.

Het bestuur van het Cuby Museum wil iedereen die aan de dag heeft meegewerkt enorm bedanken voor hun inzet.

Deel dit met vrienden: