Sjoerd Looijenga nieuwe conservator C+B Museum

Sjoerd Looijenga is de nieuwe conservator van het C+B Museum. De ex-presentator van RTV Drenthe volgt Albert Haar op, die na negen jaar per 1 januari jl. stopte met het samenstellen van de exposities in het C+B Museum. Sjoerd Looijenga (rechts op de foto) neemt deze taak van hem over. Ook Wouter Bessels (foto links), redacteur digitaal bij het Dagblad van het Noorden, gaat activiteiten voor het C+B Museum verrichten. Hij gaat zich voornamelijk bezighouden met het inventariseren en archiveren van het vele audio- en visuele materiaal van Cuby & the Blizzards. 

Dit werd bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Vrienden- en vrijwilligersmiddag, die zondagmiddag in café Hofsteenge in Grolloo werd gehouden. Deze bijeenkomst stond verder voor een deel in het teken van een ander belangrijk onderwerp: de toekomst van het C+B Museum.

WouterenSjoerd Aangepast

Ieder jaar wordt er voor de Vrienden (donateurs) en trouwe vrijwilligers een speciale bijeenkomst georganiseerd, als kleine dankbetuiging voor alle (financiële) inspanningen. Aan de uitnodiging werd deze keer bijzonder ruim gehoorgegeven. Een kleine 120 donateurs en vrijwilligers zorgden in Grolloo voor een zeer goed gevulde zaal. Zij kregen dan ook een vol en aantrekkelijk programma voorgeschoteld. Na de begroeting en gebruikelijke kop koffie, spraken Lukas Koops en Klaas Koops (foto onder), voorzitters van respectievelijk de Stichting Blues in Grolloo en de Stichting Erfgoed Harry Muskee, een kort welkomstwoord uit.

Hieraan kwamen onder meer de volgende aspecten aan bod:

– In 2019 bezochten zo’n 3300 mensen het C+B Museum. Dat zijn er zo’n 500 minder dan in 2018, ondanks het feit dat in april vorig jaar de nieuwe expositie We Want More!!! werd geopend. Voor de eerste keer sinds de opening van het C+B Museum (in 2011) is daarmee een daling te constateren. Dit was mede de reden voor de discussie over de toekomst van het museum later deze middag.
– Bij de vorige Vrienden- en vrijwilligersmiddag van een jaar geleden werd de aftrap verricht van een speciale actie (Op naar de 1000!) om nieuwe donateurs te werven. Het aantal Vrienden bedroeg op dat moment 633. In het afgelopen jaar is dit aantal behoorlijk toegenomen. Per 1 januari waren dit er 720, een zeer mooi aantal, dat nog altijd groeiende is. Hopelijk kan binnen afzienbare tijd de 750ste Vriend worden verwelkomd.
– In 2020 zal een verder vervolg worden gegeven aan het project Kidsblues, een cursus over bluesmuziek voor het basisonderwijs. Bij het ICO in Assen worden speciale bijeenkomsten georganiseerd voor de basisscholen in Assen, waar bluesartiest Big Bo de kinderen introduceert in de wereld van de blues.

ZKlaasKoops Aangepast

– Lukas Koops stond kort stil bij het overlijden van Jan Venhuizen, in oktober vorig jaar. “Hij was als manager van grote betekenis voor C+B. Sinds 2011 was hij bij veel activiteiten in Grolloo betrokken. Hij was bovendien een zeer plezierig mens. Wij zullen hem enorm missen.”
– De vrijwilligers van het C+B Museum speelden afgelopen jaar wederom een belangrijke rol. Zij kregen opnieuw veel lof en waardering. “Dankzij jullie kan het C+B Museum open zijn en is het museum een succes,” zo sprak Lukas Koops.
– Op 25 april gaat het nieuwe seizoen van start en is het C+B Museum weer meerdere dagen per week geopend. De expositie We Want More!!! zal nog een jaar te bezichtigen zijn. Wel zullen er enkele “verversingen” plaatsvinden. De start van seizoen 2020/2021 zal op 25 april worden gecombineerd met de presentatie van de CD Back to Grolloo van Electric Blues, de band die met veel verve het materiaal van C+B speelt. De presentatie en het optreden in Grolloo zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Toekomst C+B Museum
Een van de belangrijkste onderwerpen van de middag was de discussie over de toekomst van het C+B Museum. Lukas Koops schetste kort de huidige stand van zaken. Zoals al eerder vermeld was er afgelopen jaar voor het eerst sprake van een afnemend aantal bezoekers aan het C+B Museum. Al sinds vorig jaar beraden de beide stichtingen, Erfgoed Harry Muskee en Blues in Grolloo, zich op de toekomst, waarbij diverse scenario’s zijn bestudeerd. Duidelijk is dat doorgegaan moet worden
 met het uitdragen van Drenthe als de blues-provincie van Nederland, met Grolloo als epicentrum. Kortom: de blues moet voorop blijven staan.

BIG en EHM menen dat het C+B Museum voor een grotere groep mensen interessanter wordt wanneer met de activiteiten de grenzen wat worden verlegd naar de bluesmuziek in het algemeen en door wat meer reuring in het museum. Gedacht kan worden aan lezingen, interviews, een klein podiumpje voor solo/duo bluesmuziekanten, films, het organiseren van activiteiten buiten het museum en busreizen naar bluesevenementen elders.
De huidige twee besturen zijn te gering van omvang om extra nieuwe activiteiten te organiseren. Daarom wordt er een dringend beroep gedaan op de Vrienden en vrijwilligers van het C+B Museum om met suggesties te komen en, vooral, om mee te gaan werken om nieuwe activiteiten te organiseren en uit te voeren.

zCadeauAlbertHaar1 Aangepast

Na deze uiteenzetting van Lukas Koops ontstond er een levendige discussie, die onder leiding van spreekstalmeester Anton Bardie werd gevoerd. Er werden vele ideeën geopperd, zowel mondeling als schriftelijk. Deze varieerden van meer lezingen en optredens in het C+B Museum, tot het intensiever betrekken van de jeugd bij de activiteiten in Grolloo en het op grotere schaal werken aan de naamsbekendheid van het museum. Alle suggesties en toezeggingen om mee te werken worden de komende tijd geïnventariseerd. Hopelijk kan er snel worden begonnen met de uitvoering.

Afscheid Albert Haar
Tijdens de middag werd afscheid genomen van Albert Haar, een van de steunpilaren van het eerste uur van het C+B Museum. Vanaf de opening van het museum in juni 2011, was Albert verantwoordelijk voor de exposities in het C+B Museum en vele andere activiteiten, zoals de interviews op de videowall, workshops, lezingen en optredens.
Hem werd terecht veel lof toegezwaaid door Lukas Koops. “Met het vertrek van Albert verliezen we veel kennis en ervaring. Het succes van het C+B Museum is mede aan hem te danken. We zullen zijn inbreng enorm missen.”
Albert kreeg een bijzondere fotolijst aangeboden met foto’s van Harry Muskee (foto boven van Dries Zwikker), gemaakt door Rudy Leukfeldt. In zijn afscheidswoord sprak Albert Haar van een “tijd van komen en van gaan. Afgelopen zomer ben ik zeventig jaar geworden en ik vind het tijd ruimte te maken voor een jongere generatie,” aldus Albert Haar, die overigens wel als vrijwilliger aan het Cuby Museum Grolloo verbonden blijft.

ZWouterenHansW Aangepast

Hans Waterman
Wouter Bessels interviewde Hans Waterman, die in 1965 op 16-jarige leeftijd als drummer toe trad tot C+B, als opvolger van Dick Beekman. Hans maakte de stormachtige ontwikkeling van de band mee en drumde bovendien op de eerste twee “doorbraak”-elpee’s, Desolation en Groeten uit Grollo. Na zijn vertrek bij C+B speelde Hans onder meer bij Solution, Jan Akkerman en The Pretty Things. Momenteel is hij drummer bij Lefthand Freddy. Tijdens het gesprek kwamen tal van bijzondere, memorabele en hilarische gebeurtenissen en herinneringen voorbij, die Hans ook heeft opgetekend in zijn boek Drumsolo.

ZDriesZwikker Aangepast

Veiling
De jaarlijkse veiling van een zestal grote fotodoeken, die onder meer langs de kant van de Voorstreek richting het C+B Museum hebben gestaan tijdens de afgelopen expositiejaren leverde, onder leiding van veilingmeester Dries Zwikker, het mooie bedrag van 435 euro op. Dit geld zal worden gebruikt voor de verschillende activiteiten van de Stichting Blues in Grolloo.

ZEasterfield Aangepast

Easterfield
Het muzikale gedeelte van de middag werd verzorgd door een live optreden van de Drentse bluesrock band Easterfield uit Brager-Oosterveld. Dit jaar toeren zij rond met een geheel eigen ode aan Harry ‘Cuby’ Muskee in een 90 minuten durende show. Deze middag gaven zij een voorproefje van hun nieuwe programma. Eind september vorig jaar deed Easterfield bij Hofsteenge mee aan het indrukwekkende eerbetoon Appelknockers Flophouse, t.g.v. het 50-jarig bestaan van deze legendarische elpee. Ook toen speelden zij al enkele nummers van C+B. 
Dat deden zij deze middag ook, en met veel succes. Daarnaast liet de band ook eigen materiaal horen. Beide sets werden door de aanwezigen zeer gewaardeerd!

ZHansenWilly Aangepast

Uiteraard vormde deze wederom geslaagde bijeenkomst een goede mogelijkheden voor de aanwezigen om de onderlinge contacten te vernieuwen en te verstevigen. Hiervan werd hier druk gebruikgemaakt!

Deel dit met vrienden: