website www.cubymuseumgrolloo.nl

Onderstaande privacyverklaring geldt voor iedereen die de website www.cubymuseumgrolloo.nl bezoekt. 

Deze verklaring is afgelegd door de Stichting Blues in Grolloo, die het C+B museum exploiteert en de website in stand houdt, en door de Vriendenstichting, Stichting Erfgoed Harry Muskee.

De Stichting Blues in Grolloo zal hieronder worden aangeduid met: Stichting BIG.
De Stichting Erfgoed Harry Muskee zal hieronder worden aangeduid met: Stichting EHM.

Stichting BIG en Stichting EHM behouden zich het recht voor de onderhavige privacyverklaring aan te passen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig van deze privacyverklaring kennis te nemen.

Waarborgen privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.
Het bezoek aan de website van het C+B Museum kan geheel anoniem plaatsvinden. Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over het bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de tijdstippen van het bezoek (bijvoorbeeld overdag of in de avonduren) of welke pagina’s van de website het meest bezocht worden.
Indien uw naam of de naam van uw instelling op de een of andere wijze tegen uw zin op onze website wordt vermeld, neemt u dan contact met ons op. De betreffende informatie wordt dan van de website verwijderd.

De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Stichting BIG en Stichting EHM zijn niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden en onjuistheden, en de gevolgen daarvan.

Teksten/foto’s/films

Op onze website worden regelmatig teksten en/of foto’s en/of filmpjes geplaatst van allerlei activiteiten die door Stichting BIG worden georganiseerd. Zo ook van andere activiteiten de bluesmuziek betreffende. Met deze teksten, foto’s en films gaan wij respectvol om voor wat betreft de privacy. Wanneer een tekst, een foto of een film geplaatst is op onze website waar u in wordt genoemd of waar u op staat, en u wilt dat niet, laat het ons dan via een e-mailbericht weten, zodat wij de tekst, de foto of de film kunnen aanpassen of verwijderen.

Links naar en van andere websites

Op onze website staan links naar andere websites van andere organisaties en instellingen. Over die websites heeft Stichting BIG geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt om – bij het bezoek van de betreffende website – daar goed kennis van te nemen. Stichting BIG is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Daarnaast worden vanuit tal van andere websites links gelegd naar onze website. Stichting BIG is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze andere websites wordt gepresenteerd

Cookies

De website www.cubymuseumgrolloo.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.
Er wordt gebruik gemaakt van functionele cookies en analyse-cookies, niet van marketing-cookies.

Onder het type analyse-cookies vallen ook cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De details hiervan worden in de volgende paragraaf uitgelegd.

Google Analytics

Op onze website wordt – voor het bijhouden van statistieken betreffende het websitebezoek -gebruik gemaakt van Google Analytics. In verband hiermee heeft Stichting BIG de navolgende maatregelen genomen om uw privacy te beschermen:

Google kan de informatie die zij heeft over het bezoek aan onze website aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, dan wel voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Stichting BIG heeft hier verder geen invloed op.
Voor meer informatie betreffende het privacybeleid van Google – en meer specifiek voor het privacybeleid met betrekking tot Google Analytics – verwijzen wij u naar (de website van) Google.

Contactformulieren

Op onze website maken wij gebruik van contactformulieren. U kunt er op rekenen dat wij zorgvuldig omgaan met gegevens die – op welke wijze dan ook – bij ons binnenkomen, dus ook gegevens die wij ontvangen via de formulieren op onze website. Wij zullen deze informatie altijd vertrouwelijk behandelen.

Bij gebruik van de contactformulieren gaat het om de volgende gegevens:

Voor contact met het C+B-museum:

Voor het ontvangen van de Nieuwsbrief van Stichting BIG/C+B-museum;

Om vriend te worden van het C+B-museum:

De gegevens verstrekt onder het contactformulier “word vriend van het museum” worden doorgegeven aan de Vriendenstichting, Stichting EHM.
Stichting EHM gebruikt deze gegevens voor de registratie van de donateurs/vrienden en om de jaarlijkse bijdrage te incasseren.

Vertrouwelijkheid gegevens

Het doel waarvoor Stichting BIG en Stichting EHM deze gegevens bewaren is:

Stichting BIG en Stichting EHM verklaren dat:

Wanneer u op basis van ons contactformulier een opdracht aan Stichting BIG of Stichting EHM verstrekt, zullen uw gegevens op grond van de daaruit voortkomende overeenkomst worden opgeslagen in een in onze administraties op te nemen bestand.

Het IP-adres van iedere gebruiker die het aanmeldingsformulier invult, wordt om veiligheidsredenen geregistreerd. Ook deze registratie wordt na een maand automatisch gewist. Het doel van deze registratie is dat de technische beheerder van onze website gerichte spam-aanvallen of andere ongewenste dan wel schadelijke activiteiten – mochten die zich voordoen – kan onderscheppen. Het IP-adres wordt voor geen enkel ander doel bewaard of gebruikt.

Vragen en ten slotte

Stichting BIG en Stichting EHM controleren regelmatig of aan het in deze verklaring beschreven privacybeleid wordt voldaan.
Als u vragen of klachten heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@cubymuseumgrolloo.nl. Stichting BIG en/of Stichting EHM reageren zo spoedig mogelijk, maar ten minste binnen een week op uw verzoek.

Stichting BIG en Stichting EHM willen u er ten slotte op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Namens de Stichting Blues in Grolloo

Lucas Koops, voorzitter
Jan Bos, secretaris

Namens Stichting Erfgoed Harry Muskee 

Klaas Koops, voorzitter
Wim Entzinger, secretaris

Grolloo